właściwość.pl

Serwis Prawniczy

Własciwość.pl

Witamy w serwisie www.wlasciwość.pl


Uruchomiliśmy zaawansowany kalkulator odsetkowy. W odróżnieniu od innych podobnych rozwiązań nasz kalkulator umożliwia wyliczenie odsetek również w przypadku dokonywania wpłat w kilku częściach.

Niniejszy serwis ma Państwu pomóc w ustaleniu właściwego miejscowo sądu poprzez wyszukiwarkę. Baza sądów uwzględnia zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 w sprawie zniesienia sądów grodzkich (Dz.U.z dnia 24 rudnia 2009 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2009 r.).

Uaktualniono również zmiany wynikające z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (zmiany organizacyjne polegające na przeniesieniu Sądu Okręgowego w Ostrołęce z obszaru Sądu Apelacyjnego w Warszawie do właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oraz przeniesieniu Sądu Okręgowego w Płocku z obszaru Sądu Apelacyjnego w Warszawie do właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Łodzi).

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło podgląd do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych:
ekw.msgov.pl

Dodatkowo uruchomiliśmy weryfikator numeru NIP wraz z modułem pozwalającym określić który Urząd Skarbowy go nadał.

Zachęcamy do wyrażania swoich opinii i sugestii poprzez formularz kontaktowy. Jesteśmy też otwarci na Wasze oczekiwania i pomysły.

Zespół
www.właściwość.pl